Březen 2018

Život ve vzpomínkách

Úterý v 20:37
Vzpomínky tvoří život NEBO
život tvoří vzpomínky?

Co myslíte? Jak to máte Vy?